SKŁAD DYMU TYTONIOWEGO

TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA  » SKŁAD DYMU TYTONIOWEGO

Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze.  

Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących w dymie tytoniowym:

·  Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.

·  Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych.

·  Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.

·  Benzopiren - związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

·  Butan - gaz pędny, używany do wyrobu benzyny.

·  Chlorek winylu - związek używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze.

·  Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.

·  Cyjanowodór - kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa.

·  DDT - insektycyd polichorowy.

·  Dibenzoakrydyna - używana przy produkcji barwników. Posiada właściwości rakotwórcze.

·  Dimetylonitrozoamina - związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

·  Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów.

·  Formaldehyd - związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.

·  Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych.

·  Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych.

·  Naftyloamina - wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada właściwości rakotwórcze.

·  Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.

·  Piren - związek używany w syntezie organicznej.

·  Polon - radioaktywny pierwiastek mający właściwości rakotwórcze.

·  Tlenek węgla (czad, CO) - zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.

·  Toluidyna - stosowana w syntezie chemicznej. Posiada właściwości rakotwórcze.

·  Uretan - związek o właściwościach rakotwórczych.


Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodaje się wiele aromatów, a także substancji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym przez producentów składzie chemicznym. Na przykład specjalne sole powodują, że papieros stale się tli, amoniak zmieniając pH biologicznie uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja poprawiają smak, a gliceryna dłużej zachowuje świeżość tytoniu. Tak chemicznie "spreparowany" papieros dostarcza palaczowi substancji, od której się uzależnia - nikotyny oraz 4.000 innych toksycznych związków chemicznych, w tym 40 substancji o działaniu rakotwórczym.

Wchłanianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w układzie oddechowym, a także w przewodzie pokarmowym jako rezultat połykania m.in. śliny. Składniki dymu przenikają do krwiobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Zły wpływ dymu tytoniowego obserwowany jest nie tylko w obrębie jamy ustnej czy płuc, ale także we wszystkich innych narządach, np. w pęcherzu moczowym, trzustce, narządach rodnych itp. Wykazano również zaburzenia funkcjonowania narządu wzroku, czy uszkodzenia formującego się płodu.